För nya användare

 • Vad är Min Kommun?

  Min Kommun är ett digitalt verktyg för en aktivare medborgardialog utvecklad av Kairos Future. Detta är en plattform som säkerställer snabbare insamling och bearbetning av medborgarnas åsikter, idéer och förslag. Du kan välja mellan olika typer av dialogformer t.ex. e-förslag som är inbäddad på er egen webbsida, rapportera problem i staden via en mobilapp, chattfunktion eller runda-bords-paneler för en specifik målgrupp. Förslagen som kommer in via Min Kommun kan sedan kommunens analysgrupp gruppera, klustra och analysera vidare.

 • Varför ska jag använda Min Kommun?

  Demokratin tar nya former och det är inte alltid så lätt att nå alla medborgare via de traditionella mötesplatserna. Med Min Kommun når du olika grupper av medborgare i de digitala kanalerna; t.ex. insamling av åsikter via kommunens webbsida, via mini-enkäter, chatter och digitala förslagslådor. Oavsett vilka kanaler ni väljer så blir allt samlat i en och samma plattform! Min Kommun fungerar även utmärkt för att användas som ett internt idé- och trendspaningsverktyg där kommunens egna medarbetare kan komma med förslag på idéer, trender eller problem som behöver lösas.

 • Vad är en dialog?

  En dialog kan handla om att allt ifrån att få in konkreta förslag från medborgarna till att rapportera in fel eller problem. Det kan även handla om att ta reda på hur en specifik målgrupp tänker om en viss fråga t.ex. fråga ungdomar om vad kommunen behöver göra för att vara attraktiv i framtiden. Varje dialog behöver nödvändigtvis inte leda till konkreta beslut och åtgärder här och nu, utan det kan handla om att "ta tempen" på hur vissa grupper tänker.

 • Kan jag få stöd i min användning av Min Kommun?

  Självklart! Vi hjälper gärna dig och din kommun med att komma igång och agera bollplank när ni redan kommit igång. Vi erbjuder alltid våra kunder en halvdags kom-igång-workshop där våra konsulter går igenom verktyget i detalj samt hjälper er att formulera och sätta upp en eller flera dialoger.

 • Behöver deltagarna (medborgarna) signa in för att bidra med inlägg, idéer eller förslag?

  Nej, vid öppna dialoger behövs inget konto för att signa in. I de fall ni vill involvera en specifik grupp där dialogen endast ska vara tillgänglig för dem så kan ni välja att ha inloggningskonton. Då finns möjligheten att logga in med en pin-kod som administratören av dialogen skickar till deltagarna. Det fungerar även att skapa ett konto och logga in med hjälp av sitt sociala media-konto t.ex. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter eller Google+.

 • Vad gör en administratör?

  Administratören är en person från kommunen som hanterar dialogen. Det är möjligt att vara flera administratörer, en så kallad administrations- och analysgrupp. Administratörerna har tillgång till att hantera själva dialogen och har även tillgång till en mängd analysfunktioner.

 • Finns det något sätt att testa Min Kommun?

  Vi erbjuder kostandsfria demos där ni har möjlighet att testa verktyget.

 • Vad kostar Min Kommun?

  Det kostar självklart ingenting för medborgarna som bidrar med sina förslag på idéer och åsikter. Kostnaden för kommunen att använda verktyget hittar du under fliken priser. Du är även välkommen att kontakta oss direkt för mer information.

För administratörer

 • Hur får jag tillgång till verktyget?

  Vi börjar alltid med ett startmöte där våra konsulter hjälper till att identifiera era behov. Därefter sätter vi upp en eller flera dialoger tillsammans med er och går igenom verktyget i detalj under en halvdags workshop.

 • Finns någon begränsning på hur många dialoger jag kan ha igång samtidigt?

  Nej, du kan genomföra ett obegränsat antal dialoger så länge ditt konto är aktivt. Du kan välja mellan olika typer av dialogformer t.ex. e-förslag som är inbäddad på er egen webbsida, rapportera problem i staden via en mobilapp, chattfunktion eller runda-bords-paneler för en specifik målgrupp.

 • Var skapar jag nya dialoger?

  Börja med att kontakta oss för att få tillgång till att administrationskonto. Därefter kan du logga in på minkommun.se för att hantera samtliga dialoger. För att starta en ny dialog klickar du på kugghjulet längst upp till höger på minkommun.se, och där kan du välja "öppna avancerad admin" som kommer upp i en ny flik.

 • Vilka analysfunktioner finns det?

  Som administratör har du möjlighet att bearbeta och analysera alla inkomna inlägg, idéer och förslag. Ni kan vara en eller flera i en analysgrupp som har tillgång till samliga analysfunktioner. Några exempel på funktioner som ni har tillgång till är: gruppera och klustra inläggen för att få ordning, bedöm inläggens signifikans på en skala mellan 1-10, utveckla vidare inkomna idéer genom en guidad process för idéutveckling, mm.

 • Hur kommer jag åt analysfunktionerna?

  En administratör har per automatik tillgång till alla analysfunktioner och kan ge analysgruppen samma tillgång. De som har en analysroll kommer att se vissa funktioner som vanliga deltagare inte ser t.ex. möjlighet att utvärdera och klustra inlägg, skapa rubriker för nya idéer/trender, mm. Dessa syns på huvudsidan av varje dialog.

 • Var administrerar jag alla dialoger?

  De flesta administrationfunktionerna kan du hantera i samma gränssnitt som dialogernas huvudsidor t.ex. bjuda in fler deltagare, utvärdera inlägg, skapa rubriker, redigera texter, mm. För att ändra grundinställningarna, utseendet på sidorna, anpassa textet i mail- och pushnotiser eller skapa inbäddningsbara widgets, mm. klickar du på kugghjuletet längst upp till höger på minkommun.se, och där kan du välja "öppna avancerad admin" som kommer upp i en ny flik. Kairos Futures konsulter finns också tillgängliga för att hjälpa er vidare!