Bjud in till medborgardialog i din kommun

Demokratin blir i allt större grad digital – åsikter och klagomål, men också idéer sprider sig snabbt via bloggar och sociala medier. Kommunernas förtroendevalda och tjänstemän har krav på sig att använda medborgardialog som en del i styrningen. Min Kommun är ett digitalt verktyg som underlättar en aktivare medborgardialog.