Med Min Kommun kan du köra olika typer av medborgardialoger

För att komma igång med verktyget på ett bra sätt behöver du som administratör tänka på följande delar:

 • Se till att dialogen har ett tydligt syfte
 • Specificera typ av dialog, t.ex. samla åsikter, komma med förslag (E-förslag), diskussionsforum (Ungdomsråd), m.fl.
 • Använd en intresseväckande rubrik på medborgardialogen
 • Ge utförliga instruktioner kring vad medborgarna förväntas bidra med
 • Förenkla dialogen med en Chat, Snabb-enkät eller Förslagslåda på kommunens webbsida
 • Sätt start- och slutdatum
 • Anpassa designen med Kommunens logga, foto eller video och eventuell bakgrundsfärg på sidan

En dialog kan handla om en fråga från enskilda utskott, t.ex Transport, Utbildning eller Park- och idrott 

Frågan syns som en tydlig instruktion på webben och mobilappen.

Ytterligare funktioner som finns tillgängliga för administratören:

 • Anpassa inbjudningar via e-post och landningssidor, tips på komma igång, status uppdateringar, m.m
 • Justera texterna i automatiserade responsmeddelande via e-post och push-notifikationer
 • Gör deltagande roligare med anpassade titlar, emblemer, välkomstmeddelanden och poänggivning 
 • Specificera deltagarnas möjlighet till att chatta med andra och ladda upp bilder 
 • Bestäm metod och kriterier för analys av problem, trender eller idéer
 • Designanpassa en specell framsida för kommunens medborgardialoger på webb och mobil 

Kontakta oss för mer information eller stöd i hur du kan anpassa din medborgardialog

Fler funktioner

Öppet eller avgränsat deltagande

Välj om du vill ha en helt öppen dialog tillgänglig för alla eller en mer avgränsad dialog som enbart inbjudna deltagare har tillgång till

Friktionsfri inloggning

Erbjud dina deltagare en enkel login med PIN-kod eller användning av sociala medier-konton från Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn eller Google+

Spelkänsla & belöning

Låt alla få bekräftelse för sitt arbete och få möjligheten att utvecklas till "nästa nivå" med en spelifierad Min Kommun-upplevelse