Demokrati 2.0. Tillsammans!

Även om Min Kommun erbjuder lätt tillgänglig funktionalitet för en kommunadministration att själva organisera insamlingen av åsikter och förslag, ska du veta att du inte står helt ensam.  Våra 30 konsulter från kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö står redo att bidra med en fin kombination av inspiration och transpiration. Vi strävar efter att göra komplexitet hanterbar och vill hjälpa dig, dina medarbetare och medborgare att förstå och forma din kommuns framtid!

I händerna på alla!

Vår vision med Min Kommun är att gör städerna mer lyhörda genom medborgardialog. Detta sätter krav på briljant enkel design i kombination med avancerad samskapande funktionalitet.

Vi är stolta över att kunna säga att själva tjänsten är ett resultat av samverkan. Pionjärer i SKL och deras nätverk för medborgardialog har satt premisserna. Helsingborg, Oxelösund och Örnsköldsvik kommun har tagit chansen på att testa idéer och utveckla tillsammans med oss. Våra samarbetspartners i EU Horizon 2020 projektet STEP (http://step4youth.eu) har bidragit med djupgående analyser, samt konceptuell och tekniskt stöd. Funktioner har även förfinats och förbättrats efter observation och dialog med aktiva medborgare. Tack ska ni ha!