Starta en dialog, sparka igång flödet

Vilka utmaningar står din kommun inför? Behöver du förslag på hur din kommun eller stad kan utvecklas? Kör igång en öppen medborgardialog. Bestäm inriktning, start -och slutdatum samt nivå på deltagarnas tillgång till olika funktioner i verktyget. Lägg upp och marknadsför dialogen i kommunens egna kanaler. Sparka igång flödet!

Läs mer

Gör det enkelt att delta

Vad kan göras för att underlätta deltagande i medborgardialoger? Lägg till en mini-enkät, chatt eller förslagslåda och bädda in den på kommunens egna webbsidor eller appar. Gör det lätt att dela åsikter och förslag i sociala medier. Träna upp personal som möter medborgarna. Ge snabb återkoppling via e-post och push-notiser.

Läs mer

Analysera inkomna förslag och åsikter

Med hjälp av Min Kommun kan ni på ett smidigt sätt analysera inkomna förslag och åsikter och utveckla dessa vidare. En analysgrupp kan tillsammans beskriva och analysera idéerna. Med hjälp av funktionen för rapportskapande och nyhetsbrev säkerställer ni att fler får ta del av insikterna.

Läs mer

Ta hjälp av oss för att komma igång med dina medborgardialoger

För att få igång en framgångsrik medborgardialog räcker det inte med att enbart ha de rätta verktygen. Det behövs även dedikerade människor och en tydlig process för att få det att fungera. Om din organisation behöver hjälp med planering och genomförande av medborgardialog kan våra konsulter stötta er.

Läs mer

Låt medborgarna rapportera problem och idéer - direkt från mobilen

Min Kommun är ett unikt digitalt verktyg för medborgardialog utvecklad av Kairos Future. Med Min Kommun kan du på ett enkelt sätt samla in åsikter och förslag från kommunens medborgare. Rapportera problem, svara på mini-enkäter, chatta eller skicka in e-förslag.

Låt medborgarna rapportera problem och idéer - direkt från mobilen