Gemensam inspiration och samverkan 

Deltagare kan dela sina åsikter och förslag med text, bild, video, länk, ljudinspelning eller filer från datorn eller mobilen. På dialogsidan blir alla inlägg synliga för alla deltagare – för gemensam inspiration och samverkan. Alla kan gilla, skriva under på, kommentera eller delta i chatter. 

Utvärdering av inkomna förslag

Min Kommuns funktion för utvärdering och sortering av åsikter, observationer eller förslag, är både smart och enkel att använda. Kommunens analysgrupp har möjlighet att utvärdera åsikters styrka, observationers signifikans eller förslags genialitet på en skala från 0 till 10. Analysgruppen kan även klustra observationerna och förslagen och gruppera ihop dessa med andra liknande förslag. Detta är första steget för vidare analys och behandling. 

Snabb återkoppling till deltagare

Min Kommuns olika dialoger innehåller färdiga mallar för e-post och push-notiser för inspiration och återkoppling till deltagare. I samband med en analytikers utvärdering och strukturering av ett inlägg skickas det automatiskt ut en notis till insändaren t.ex.: "Din observation är mottagen och behandlad". Det går även enkelt att ändra alla texter och länkar så att de målgruppsanpassas. Exempel när dessa notiser kan skickas ut:

  • När någon annan deltagare gillar eller kommenterar ett inlägg
  • När någon annan deltagare skriver under på ett förslag  
  • När någon har skickat in ett förslag som liknar ditt (för att inspirera till samverkan) 
  • När en analytiker har utvärderat och klustrat ett inlägg
  • När någons inlägg (åsikt, observation, förslag) har fått högst betyg i utvärderingen (för att inspirera andra deltagare)

Alla deltagare kan själv bestämma OM och NÄR de vill ha ovanstående och andra typer av notiser. Inställningar för detta görs under min profil. 

Fler funktioner

E-förslag och underskrifter

Med Min Kommun kan du snabbt och enkelt återkoppla till den som gett förslaget och ta vidare populära e-förslag för vidare behandling

Mini-enkät, chatt och förslagslåda

Mini-enkät, chatt och förslagslådor i form av inbäddningsbart fönster (widget) kan säkerställa bredare engagemang bland medborgare

Målgruppspanel

I Min Kommun kan administratörer enkelt sätta upp och bjuda in deltagare till olika typer av paneler, t.ex en ungdomspanel.