E-förslag och underskrifter

Så funkar det med e-förslag, underskrifter och politisk behandling

E-förslag är en del av den demokratiska processen och stimulerar till ökat engagemang i samhällsfrågor. E-förslag ersätter inte den klassiska åsikts- och idéhanteringen, utan bör ses som ett komplement för att hantera synpunkter/förslag av mer politisk karaktär.  Med Min Kommun kan kommunens adrministratörer anpassa e-förslags-dialoger efter de regler och processer som styr. En vanlig process ser så här ut:

  • Kommunens administratör lägger upp en e-förslag-dialog med inställningar för eventuell tidsbegränsad publicering och granskning.
  • Medborgarna skriver in e-förslag (och kan ladda upp bild, video, pdf, ppt etc) på Min Kommuns dialogsida eller via den "förslagslåda" som bäddas in på kommunens hemsida.
  • Kommunens administratör kan bekräfta inkommande förslag och vidare process med e-post och push-notis
  • E-förslaget publiceras och blir synlig tillsammans med andra förslag. Flera vyer är möjliga (t.ex på karta, som lista, på tidslinje).
  • Förslagsnämnaren bes sprida förslaget på sociala medier för att hämta stöd och få underskrifter. 
  • Andra medborgare kan ge sitt stöd genom att skriva under på e-förslaget
  • Förslagsnämnaren får återkoppling i form av e-post och push-notis (direkt, varje dag eller varje vecka) på ett antal underskrifter
  • Alla (tjänstemän eller andra medborgare) kan skriva kommentarer och diskutera förslaget.
  • Om e-förslaget har fått det antal underskrifter som kommunen kräver tas e-förslaget upp till politiskt behandling

Min Kommun förbättrar transparensen i ärendehanteringen och bidrar till att demokrati tar nya former. Förslagsnämnaren, andra medborgare och politiker kan se vad som kommer in och får möjlighet att ge respons. Reglarna som rör om förslag skall tidsbegränsad, hur länge de kan ligga öppet för underskrifter och hur många underskrifter som behövs för politisk behandling är olika och kan anpassas av kommunens administratörer.