Analysera och utveckla idéer

Fånga och förstå behov, idéer och visioner!

Med hjälp av Min Kommuns analysfunktioner kan du fånga in och gruppera inrapporterade problem, förslag och framtidsbilder till konkreta behov, idéer och visioner. Det ingår metodstöd och kollaborativa (samverkande) funktioner för utförlig analys och vidare bearbetning t.ex.:

  • Analysera graden av brådska och betydelse
  • Diskutera konsekvenser inklusive hot och möjligheter
  • Utvärdera idéernas bärighet mot angivna kriterier
  • Rita kurvor för utveckling och bärighet