Kairos Future kan stötta er organisation med marknadsanalys för att identidifera var behovet av medborgardialog finns eller med facilitering och projektledning för genomförandet av medborgardialogen. Ni kan även hyra in oss som skribent för era medborgardialoger där vi hjälper till med innehållet på email-utskick, push-notiser och övrig kommunikation mot medborgarna.

Fler funktioner

Marknadsanalys

Samla in data från medierapportering, bloggar och sociala medier för att hitta rätt tema för dina medborgardialoger

Facilitering & projektledning

Ta hjälp av erfarna facilatorer för att komma igång med dina medborgardialoger.

Skribent för medborgardialoger

Hyr in oss som skribent för dina medborgardialoger