Skribent för medborgardialoger

Dialogskribent

Om du saknar en egen skribent för medborgardialog kan du ta hjälp av oss. Vi hjälper dig med innehållet på dina email-utskick, push-notiser och övrig kommunikation mot medborgarna. Många kommuner saknar tid eller resurser för att utföra detta inhouse, och det här som vår tjänst Dialogskribent kommer in. I dialog med er tar vi ansvar för att samla in rätt typ av information, och göra det till ett intressant och relevant kommunikationsutskick. Kontakta oss för mer information!