Facilitering & projektledning

Kom igång med dina medborgardialoger

Facilitator Våra facilatorer hjälper till att stödja din organisation för att komma igång med arbetet med medborgardialoger.

Steg 1: Bestäm syfte, målgrupp och frågeställning för medborgardialogen.

Steg 2: Förankra och allokera resurser internt. Börja med att utse vem eller vilka personer som är ansvariga för genomförandet. Ta ställning vilka instanser och personer som kommer att vara mottagare av medborgarnas åsikter och förslag

Steg 3: Välj kanaler. Vilka kanaler, fysiska eller digitala, kommer att fungera för att nå målgruppen? Tydliggör hur målruppen kan lämna in sina åsikter och idéer.

Steg 4: Återkoppla och förmedla resultatet. Under tiden och efter medborgardialogen är avslutad behöver både medborgarna och involverade instanser få återkoppling på resultatet och hur processen kommer att gå vidare.

Vi hjälper er att ta er igenom hela processen på ett framgångsrikt sätt.

Clarify how the analysis will be used