Friktionsfri inloggning

Min Kommun är utvecklat för att kunna användas när som helst och av vem som helst. En öppen dialogsida är tillgänglig för alla och avgränsade dialogsidor kontrolleras av administratören. I en E-förslagsdialog kan användare skriva och skicka in sitt förslag anonymt. Den öppna publiceringen styrs i så fall av administratören. I övriga fall har vi gjort det mycket enkelt att skapa ett konto och logga in.  

Social media inloggning  

Social media inloggning gör det snabbare att komma igång – användaren behöver inte skapa något nytt konto. Följande nätverk stöds:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google +
  Enkelt att komma igång med Min Kommun
   
   

Förhandsregistrerade användare och PIN-kod 

För dialoger med en klart definierad och avgränsad grupp av deltagare, erbjuder Min Kommun möjligheten att förhandsregistrera deltagare med namn, e-post och en PIN-kod för snabbare inloggning. 

 • Administratören kan ladda upp ett excel-ark med en lista över önskade deltagare i form av förnamn och efternamn, samt e-postadress
 • En automatiserad PIN-kod läggs till och skickas ut med inbjudningen 
 • Användaren skriver i sin sex siffriga PIN-kod och verifierar sin access 

Snabb och enkelt ombordstigning 

Varje inbjudan landar i en dynamisk sida där deltagare kan: 

 • Läsa mer om avsändaren och dialogens syfte 
 • Se anledningen till att de bör delta
 • Se en lista över deltagare som redan har gått med 
 • Registrera sig som ny deltagare eller logga in
 • Fråga efter glömt lösenord eller ny PIN-kod