Analysera inkomna förslag och åsikter, hitta mönster och få nya insikter

Med Min kommun får du hjälp att upptäcka och analysera nya insikter genom ett antal olika analysfunktioner.

 • Utförlig beskrivning av idéer, förslag och problem
 • Interaktivt och visuellt konsekvensträd
 • Kartläggning av möjligheter och hot till varje konsekvens av en idé eller förslag
 • Utforska och redigera strategier tillsammans
 • Tillsammans rejta styrkor och svagheter, analysera påverkan på olika trender
 • Rita upp trenders utvecklingskurvor

Utveckla idéer och säkerställ genomförbarhet - tillsammans

Med Min kommun kan ni som kommun utveckla större idéer från många mindre idéer. När ni har kartlagt och klustrat de bästa idéerna är ni redo att definiera och utveckla större idéer med följande funktioner:

 • Guidad rubrikssättning och beskrivning av idéerna
 • Guidad beskrivning av målgrupp/marknad, implementering och unikitet.
 • Interaktivt riskvärderingsverktyg
 • Kartläggning av möjligheter och hot
 • Rita livscykel-kurvor till varje idé

Fler funktioner

Utvärdering och sortering av inlägg

Ge medborgarna snabb återkoppling medan du lätt som en plätt utvärderar och sorterar inlägg för vidare behandling

Analysera och utveckla idéer

Min Kommun möjliggör samverkan kring analys och utveckling av idéer på ett helt nytt sätt.

Skapa nyhetsbrev och rapporter

Skapa sammanfattande rapporter som kan laddas ned eller läsas direkt online