Skapa nyhetsbrev och rapporter

Dela era resultat

Alla bearbetade och analyserade idéer och inlägg kan du enkelt sammanfatta i en rapport som kan laddas ned via PDF eller läsas direkt online. Rapporten kan delas med kommunens alla nyckelpersoner. På så sätt får alla en samlad bild av vilka inlägg som kommit in från medborgarna.

Skapa ett nyhetsbrev

Skapa ett nyhetsbrev där du lyfter fram de viktigaste inläggen. Nyhetsbrevet kan skickas ut både till de medborgare som du vill informera eller till kommunens egna medarbetare.

Ta hjälp av Kairos Futures konsulter

Kairos Futures konsulter hjälper er gärna med att komma igång. Tveka inte att kontakta oss!