Öppet eller avgränsat deltagande

Samla åsikter och förslag från alla

Allt fler kommuner inser värdet av att samla åsikter, få förslag och diskutera lösningar i ett öppet forum. Min Kommun möjliggör deltagande från en stor grupp av människor. Passa på att fråga invånarna eller besökarna i din stad om vad som saknas eller kan förbättras!

"Everyone you will ever meet knows something you don't".

Bill Nye, The Science Guy

Upplev hur enkelt du kan engagera en avgränsad publik med privata inbjudningar 

Med Min Kommun finns möjligheten att bjuda in ett avgränsat antal deltagare till specifika dialoger:

  • Skapa grupper av deltagare, t.ex "Alla inom Park-och Idrott" eller "Utbildningsförvaltningen"
  • Har du namn och e-postadresser i ett excel-ark? Ladda upp och förenkla inloggningen med en PIN-kod
  • Använd förhandsdefinierade inbjudningsbrev eller anpassa e-post och push-notiser helt och hållet efter egna önskemål
  • Bestäm nivå av deltagande via rollfördelning (bidra med inlägg eller analysera inlägg och klustra dessa till problem, trender eller idéer)
  • Inbjudna deltagare kan även logga in sig med sitt sociala nätverkskonto och profil

    Det är enkelt att bjuda in och skapa engagemang via Min Kommun