Målgruppspanel

Så här funkar Målgruppspaneler:

Ange syftet, t.ex få idéer, fånga nya behov och trender, samla visionsidéer,  eller en kombination av dessa. Bestäm om panelen ska vara öppen för alla eller endast för inbjudna. Skriv tydliga instruktioner, ange eventuell belöning, anpassa utseendet och texten på sidorna. E-post meddelanden och push-notiser kan anpassas av administratören. 

Engagera undomar i olika frågor på olika virituella bord. 

Val av bord och relaterad konversation för delning av tankar, åsikter och idéer.

Administratören anger om det skall gå att “prata” med/utan förhandsgodkänning och med/utan medieuppladdning.

Om så önskas kan deltagarna under samtalen även dela emoijs (känsloikoner). Admin kan även välja att granska och acceptera, avvisa eller radera innehåll i chatten. Kommunens analysgrupp kan markera (tagga) innehållet för vidare analys.