Mini-enkät, chatt och förslagslåda

Anpassa funktion, text, utseende av inbäddningsbara delar av webb-applikationen (widgets) för att enklare engagera medborgare i de kanaler där kommunen verkar. T.ex kommunens hemsida, skolans hemsida, vårdplatsens hemsida, m.m 

Allt inkommande innehåll kan hanteras vidare och tas vidare för idé- eller behovsbeskrivningar och vidare analys.